• فارسي
  • English
نور روز و مزاياي آن
حيات کره زمين به نور خورشيد وابسته است و ما انسانها هزاران سال زير نور طبيعي زندگي کرده ايم. چرخه طبيعي بدن ما موسوم به ريتم سيرکاديان، هزاران سال است که با نور خورشيد تنظيم مي شود. نور طبيعي خورشيد با ترشح هورموني به نام ملاتونين باعث تنظيم سطح هوشياري و خواب آلودگي ما مي شود. از اينرو نور طبيعي خورشيد به دليل داشتن طيف کامل و نيز متغير بودن، بهترين نور براي ما از نظر سلامتي جسمي و روحي است.

 

 

نور روز و صرفه جويي در مصرف انرژي
در يک دفتر کار، نزديک به 40 درصد انرژي الکتريکي مصرفي صرف روشنايي مي شود. چنانچه بتوان به طريقي ميزان استفاده از نور روز را در محيط بيشتر کرد، صرفه جويي قابل توجهي در مصرف انرژِي و هزينه هاي عملياتي در بخش روشنايي مي توان به دنبال داشت.
چالش هاي استفاده از نور روز
استفاده از نور روز ما را با دو چالش مهم مواجه مي کند: 1) گرماي حاصل از تابش مستقيم خورشيد 2) خيرگي حاصل از نور شديد و مستقيم خورشيد. به همين دليل است که در کشوري مانند ايران، با اينکه در بسياري از روزهاي سال هوا آفتابي است و به ميزان بسيار زيادي مي توان از نور خورشيد استفاده نمود و از نظر فرهنگي مردم تابش نور خورشيد را دوست دارند اما در بسياري از ساختمان ها به ميزان زيادي ساختمان پوشيده مي شود.
تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com