• فارسي
  • English
آشنايي با اصول طراحي
زمينه اصلي کتاب:

در اين کتاب کليه مفاهيم مربوط به روشنايي به صورت خلاصه و سريع همراه با تصاوير گويا آموزش داده شده است. شيوه نگارش اين کتاب به اين صورت است که در هر صفحه يه تصوير قرار گرفته و يک متن مرتبط با اين تصوير در بالاي آن قرار داده شده است.
.

سرفصل مطالب کتاب:
  • اصول و مفاهيم اوليه
  •  آشنايي با ساختمان لامپ ها
  • آشنايي با تجهيزات جانبي و چراغ ها
  • آشنايي با اصول محاسبات روشنايي
  • آشنايي با روشهاي محاسبات روشنايي
  • تکنيک هاي روشنايي در محيط هاي مختلف
  •  روشنايي اضطراري
  • سيستم هاي کنترل هوشمند روشنايي


 

 

 

 


به چه کساني توصيه مي شود:

خواندن اين کتاب به افراد زير توصيه مي شود:
  • دانشجويان معماري و معماري داخلي که نياز به يک مرجع خلاصه و سريع دارند که مطالب کليدي روشنايي را به صورت مختصر و سريع بيان کند.
 

تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com