• فارسي
  • English
نمونه پروژه هاي روشنايي
با هدف کمک به مهندسين جوان و کساني که کمتر تجربه طراحي روشنايي تخصصي دارند، در اين قسمت نمونه طرح هايي براي روشنايي پروژه هاي مختلف داخلي و بيروني قرار داده شده است. لازم به تاکيد است که اين نمونه محاسبات تنها براي راهنمايي کلي ارايه شده اند و استفاده از اين الگو در تمام پروژه هاي مشابه بدون تغييرات ممکن است منجر به نتيجه بهينه نشود و در هر پروژه اي لازم است که شبيه سازي و محاسبات بر اساس همان پروژه صورت گيرد. مطالبي که لينک انها فعال نيست به زودي به سايت اضافه خواهند شد.
پروژه هاي روشنايي داخلي
پروژه هاي روشنايي بيروني
2- خيابان و معابر
3- محوطه بيروني

تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com