• فارسي
  • English
پروژه بزرگراه طبقاتي صدر

پل جواديه تهران

پل ميانگذر درياچه اروميه

پروژه هاي روشنايي معابر

 

شايان ذکر است اين شرکت پروژه هاي روشنايي پل جواديه و پل ميان گذر اروميه را در قالب شرکت مهندسي رستاک پويا طرح انجام داده است.


تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com