• فارسي
  • English
موزه موسيقي
مدرسه عالي مطهري
بانک تجارت
گذرگاه باغ موزه سينما
طراحي روشنايي ميدان شهيد بهشتي تبريز
مشاوره طراحي روشنايي- با همکاري شرکت مهندسين مشاور شارستان
طرح جامع نورپردازي بناهاي ارزشمند شهر تهران
طرح جامع نورپردازي پل هاي پياده رو و سواره رو تهران
ارزيابي روشنايي معابر غرب استان مازندران
تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com