• فارسي
  • English
چراغ هايي براي روشنايي بيروني
روشنايي بيروني شامل خوزه وسيعي از کاربردها مي شود. از چراغ هاي خياباني براي تامين روشنايي معابر گرفته  تا زمين هاي ورزشي، محوطه ها و پارکها، نماي ساختمان ها و ... مواردي از اين دست هستند. 

 

چراغ هاي روشنايي معابر و تونل
چراغ هاي مورد استفاده در روشنايي خيابان ها و تونل ها
چراغ هاي روشنايي محوطه و نما
انواع پروژکتورها و چراغ هاي مورد استفاده در روشنايي محوطه و نما
پروژکتورهاي زمين هاي ورزشي
انواع پروژکتور جهت تامين روشنايي در زمين هاي ورزشي مختلف
تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com