• فارسي
  • English

سيستم هاي هدايت نور روز Daylighting

بهترين نور براي تامين روشنايي فضاهاي داخلي از منظر سلامتي انسان، نور طبيعي خورشيد است. از  سوي ديگر با استفاده حداکثري از نور خورشيد مي توان به ميزان قابل توجهي در مصرف انرژي صرفه جويي نمود. وظيفه سيستم هاي هدايت نور روز اين است که نور طبيعي خورشيد به بيشترين ميزان ممکن به داخل ساختمان هدايت شده و در عين حال از معايب آن که شامل گرما و خيرگي مستقيم است اجتناب شود.

 

¨ جزئيات بيشتر

 


 

 

تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com