• فارسي
  • English
چراغ هايي براي روشنايي داخلي
ما محصولات بسيار متنوعي براي انواع کاربردهاي مختلف ذر روشنايي داخلي ارايه مي کنيم. از چراغ هايي براي کاربردهاي عمومي نظير دفاتر اداري، منازل مسکوني، مراکز تجاري و اداري گرفته تا چراغ هايي براي کاربردهاي تخصصي نظير موزه ها و گالري ها و يا محيط هاي خاصي نظير سردخانه ها در زمره محصولات اين شرکت هستند. لازم به تاکيد است در اين صفحه تنها بخش کوچکي از محصولاتي که اين شرکت براي کاربردهاي داخلي ارايه مي کنند بيان شده اند.
چراغ هاي LED
چراغ هاي ريلي
چراغ هاي ريلي براي موزه ، گالري، فروشگاه و ...
چراغ هاي آويز
چراغ هاي آويز براي روشنايي محيط هاي اداري
چراغ هاي توکار
چراغ هاي توکار/روکار سقفي براي روشنايي محيط هاي اداري
چراغ هاي محيط هاي صنعتي
چراغ هايي براي محيط هاي صنعتي و سالنهاي ورزشي
تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com