• فارسي
  • English
سيستم هاي کنترل هوشمند روشنايي LMS

ستفاده از سيستم هاي کنترل هوشمند روشنايي به سرعت رو به گسترش است. امروزه بنابر يکي از دلايل زير سيستم هاي کنترل هوشمند روشنايي پيشنهاد مي شوند:

  • صرفه جويي در مصرف انرژي با کنترل ميزان روشنايي متناسب با نور طبيعي و حضور افراد در محل
  • افزايش رفاه با امکان کنترل پذيري بيشتر در ميزان روشنايي و انتخاب آزادانه روشن و خاموش کردن
  • زيبايي بيشتر با امکان تعريف سناريوهاي مختلف براي کاربردهاي مختلف
پروتکل هاي مختلف و کاربردهاي آن:

1) DALI

يکي از رايج ترين پروتکل ها در سيستم هاي کنترل هوشمند روشنايي، پروتکل DALI است. در اين پروتکل هر بالاست الکترونيکي داراي يک آدرس خاص است که مي توان آن را به طور مستقل کنترل کرد. پروتکل DALI در موارد زير توصيه مي شود:

  • محيط هاي اداري که در آنها نور روز به ميزان زيادي وجود دارد و مي خواهيم در صورت وجود نور طبيعي خورشيد، نور چراغ ها کاهش يايد. (صرفه جويي در مصرف انرژي)
  • منازل مسکوني براي اينکه بتوانيم سناريوهاي مختلف روشنايي را براي کاربري هاي مختلف تعريف کنيم (صرف غذا، پذيرايي، خواب، ...)
  • فروشگاه ها براي اينکه بتوانيم با تغيير رنگ در ساعات/روزها/فصول مختلف جذابيت بصري بيشتري ايجاد کنيم
  • هر جا که بخواهيم تک تک چراغ ها را به صورت مستقل کنترل کنيم يا بخواهيم بااستفاده از نرم افزار کامپيوتر منابع روشنايي را کنترل کنيم

اطلاعات بيشتر در باره سيستم هاي کنترلي DALI

2) 1...10V

در سالنهاي توليدي بزرگ که گروه هاي زيادي چراغ همزمان با هم کار مي کنند اين روش براي تنظيم نور چراغ ها مقرون به صرفه و راحت است.


3) DMX

در مواردي که تلفيق نور و موسيقي مورد نظر باشد و نيز در مواردي که تعداد زيادي از وسايل همزمان با هم  بخواهند کنترل شوند از اين پروتکل استفاده مي کنيم.

 

سيستم هاي کنترل هوشمند روشنايي معابر

يکي از اخرين دستاوردهاي صنعت روشنايي، سيستم هاي کنترل هوشمند روشنايي معابر مي باشد. در اين سيستم ها، روشنايي چراغ ها در ساعات کم تردد شب کاهش مي يابد و به اين ترتيب به ميزان زيادي در مصرف انرژي صرفه جويي مي شود.

اين سيستم حتي بر روي چراغ هاي موجود نيز قابل اجرا است، به اين ترتيب که با نصب کنترل کننده هاي مخصوص مي توان سيگنال کنترلي را از طريق کابل هاي قدرت نيز ارسال نمود.

کنترل روشنايي معابر

تجربه ما
در تيم ما تجربه فراواني از انجام پروژه ها از هر سه نوع پروتکل ياد شده وجود دارد. در استوديوي روشنايي شرکت ما نيز نمونه هايي از هر سه نوع پروتکل ياد شده نصب شده است که بازديد کنندگان مي توانند از نزديک با هر سه نوع آنها آشنا شوند. ضمن اينکه در دوره هاي آموزشي که توسط نورسافرم برگزار مي شود مي توانيد به صورت کامل با نحوه طراحي و کاربرد اين روشها آشنا شويد.

 

تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com