• فارسي
  • English
در اين صفحه کتاب ها و مقالات منتشر شده پيرامون طراحي روشنايي و نورپردازي معرفي شده است. 
 
 

 کتاب هاي منتشر شده                                                          

اصول طراحي روشنايي بيروني
آشنايي با اصول طراحي روشنايي
نورپردازي نواحي شهري
طراحي روشنايي از ديدگاه ايمني و بهداشت
مهندسي روشنايي : راهنماي تصويري، کاربردي و سريع
مجموعه دانش زيباسازي
 
 
 

مقالات

همايش آلودگي نوري
نورپردازي نما
ترويج روشنايي در ايران
نورپردازي شمس العماره
تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com