• فارسي
  • English
نورپردازي نواحي شهري
زمينه اصلي کتاب:
 
اين کتاب ترجمه اي است از يک کتاب معتبر در حوزه روشنايي شهري که به سفارش سازمان زيباسازي شهر تهران و با همکاري انجمن مهندسي روشنايي و نورپردازي ايران تهييه شده است. علاقه منداني که در زمينه نورپردازي شهري فعاليت مي کنند و همينطور مديران سازمان هاي زيباسازي شهري مي توانند از اين کتاب استفاده کنند.
 
 
سرفصل مطالب کتاب:
  • شهر به مثابه يک فضاي داخلي بيروني
  •  زيباسازي شهر
  • نورپردازي فضاي عمومي
  • طراحي با نور
  • نورپردازي بنا (ساختمان)
  • بررسي موردي
  •  کاربرد رنگ
  • آلودگي نوري
  • تعمير و نگهداري

 

 

  

 

تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com