• فارسي
  • English
استاديوم يکصدهزارنفري آزادي تهران
استاديوم فولادشهر
ساير استاديوم ها
استاديوم فولاد شهر اصفهان- تامين روشنايي به ميزان 1200 لوکس در سطح افقي
استاديوم باشگاه راه آهن- اصلاح و بهينه سازي روشنايي
شايان ذکر است اين شرکت پروژه هاي روشنايي ورزشي را در قالب شرکت مهندسي رستاک پويا طرح انجام ميدهد.


تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com