• فارسي
 • English
مباني نور و روشنايي
سرفصل مطالب کتاب:
 • نور
 •  انواع لامپ ها
 • مروري بر نواع چراغ ها
 • محاسبات روشنايي
 • توصيه ها و نکاتي در انتخاب لامپ
نورپردازي بناهاي ارزشمند
سرفصل مطالب کتاب:
 • نورپردازي شهري
 •  روش هاي نورپردازي شهري
 • نورپردازي بناها
 • مطالعه و بررسي ضوابط بصري نورپردازي
 • ضوابط و دستورالعمل نورپردازي بناها
نورپردازي پل ها
سرفصل مطالب کتاب:
 • نورپردازي شهري
 •  روش هاي نورپردازي شهري
 • نورپردازي پل ها
 • مطالعه و بررسي ضوابط بصري نورپردازي
تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com