• فارسي
  • English
آموزش هاي فني
مطالب ارايه شده در اين بخش به صورت موضوعي تقسيم بندي شده اند. در کنار مطالبي که به زبان انگليسي هستند  حرف E درج شده است. ساير مقالات به زبان فارسي هستند.
مطالبي که لينک انها فعال نيست به زودي به سايت اضافه خواهند شد
مفاهيم اصلي

1. پارامترهاي کمي روشنايي

2. دماي رنگ چيست و چه کاربردي دارد؟

3. شاخص نمود رنگ و کاربرد آن در روشنايي

 

روشنايي داخلي
۲- روشنايي عمودي و اهميت آن
۳- توصيه هايي براي نورپردازي فروشگاه ها با توجه به خصوصيات مشتريان هدف
روشنايي بيروني
رفلکتورهايDarklight

انواعي از رفلکتور ها که به دليل جنس خاص و نوع پوششان درخشندگي بسيار پاييني داشته و باعث کاهش چشمگير خيرگي مي شوند

در اين فايل اطلاعات تگميلي در اين زمينه ارايه شده است

 
تهران، خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، کوچه دوم، پلاک ۱۰، واحد ۲۹ طبقه پنجم
کد پستي ۱۵۸۷۹۹۵۸۵۴ 
تلفن: ۸۸۵۴۴۵۵۹-۰۲۱   و ۸۸۵۴۴۳۶۸-۰۲۱ 
فاکس: ۸۸۵۴۳۸۵۳-۰۲۱
info@noorsaform.com